renata.hruskova@appptrebic.cz / + 420 777 732 772
Podnikání
Kam dále?

Charakteristika oboru

Absolvent oboru 64-41-L/51 - Podnikání je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní absolvent při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učební oboru. 

Absolventi denního studia se zaměřením na design interiérů jsou připraveni ucházet se o pracovní pozice v designových centrech. Mohou podnikat v oblasti designu interiéru a navrhovat nábytek a celé interiéry dle zákazníkova přání. Mohou pracovat jako designoví poradci. Uplatnění najdou i v oblasti architektury jako návrháři interiéru ať dobového a nebo současného nábytku.
Obor Podnikání se zaměřením na design interiérů nabízíme od 1. září 2017.
 
Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Forma studia:
2letá denní - pro zájemce s ukončeným středním vzděláním s výučním listem
3letá dálková - pro zájemce s ukončeným středním vzděláním zakončeným výučním listem

Výuka dálkového studia:
1x týdně každý pátek od 13:25-18:25 hodin

Školné:

17.500 Kč/ročně  

Navíc:
AUTOŠKOLA se slevou 800 Kč pro žáky školy.
žáci denního studia, kteří mají po 1. ročníku průměr do 1,5 mohou získat slevu 2.000 Kč
europass v českém a anglickém jazyce

Učební plán - denní nástavbové studium, 2leté, maturitní vysvědčení

Vyučovací
předmět
Celkem
hodin
1.
ročník
2.
ročník
Český jazyk a literatura
8
3
5
Anglický jazyk
7
4
3
Matematika
6
3
3
Základy biologie a ekologie
2
2
0
Tělesná výchova
4
2
2
Projektová příprava
4
2
2
Ekonomika podniku
4
2
2
Marketing a management
2
0
2
Účetnictví
6
3
3
Písemná a elektronická komunikace
4
2
2
Psychologie
1
1
0
Právo
4
2
2
Technologie a materiály
3
2
1
Historický vývoj nábytku
2
1
1
Základy techniky tvorby
2
1
1
Typologie bydlení a interiér
3
2
1
Učební praxe
4
2
2
Anglický/matematický seminář (povinně volitelný)
2
0
2
Hrušková Renata / 01.09.2023 22:14

Učební plán - dálkové nástavbové studium, 3leté, maturitní vysvědčení

Vyučovací
předmět
Celkem
hodin
1.
ročník
2.
ročník
3.
ročník
Český jazyk a literatura
100
20
30
50
Cizí jazyk (ANJ/NEJ/RUJ)
60
20
40
0
Matematika
50
20
30
0
Základy biologie a ekologie
20
20
0
0
Ekonomika podniku
60
20
20
20
Účetnictví
60
20
20
20
Marketing a management
40
20
20
0
Písemná a elektronická komunikace
60
20
20
20
Psychologie
20
20
0
0
Právo
60
20
20
20
Učební praxe
20
0
0
20
Seminář informačních technologií
40
20
20
0
Cizojazyčný seminář (povinně volitelný)
50
0
0
50
Matematický seminář (povinně volitelný)
50
0
0
50
Hrušková Renata / 01.09.2023 22:14
Web využívá pouze nezbytné cookies
Rozumím