renata.hruskova@appptrebic.cz / + 420 777 732 772
Historie školy
Kam dále?

V Třebíči již více jak 30 let....

Soukromé střední odborné učiliště bylo zřízeno panem Miloslavem Vostrým a poprvé zařazeno do sítě škol dne 28. srpna 1991 a nově dne 18. června 1996. O čtyři roky později byla do existence uvedena Soukromá střední odborná škola, obor veřejnosprávní činnost, která byla zřízena tímtéž subjektem a  do sítě škol zařazena ke dni 1. září 1996. Na základě novely živnostenského zákona č. 286/1995 Sb., došlo k transformaci obou škol na Soukromou střední odbornou školu a Střední odborné učiliště s. r. o. Třebíč, Znojemská 1027.
Od 13. srpna 2020 nese škola nový název a to:
Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč.

V současné době jsou na škole nabízeny tyto obory:
veřejnosprávní činnost (denní a dálkové studium)
podnikání (nástavbové studium denní i dálkové)
pedagogika pro asistenty ve školství (dálkové studium)
předškolní a mimoškolní pedagogika (denní a dálkové zkrácené studium)

"Centrum celoživotního vzdělávání - škola třetího tisíciletí"
(motto Soukromé střední odborné školy a Středního odborného učiliště  s. r. o.)
Tato idea, kterou jsme si vytýčili v souvislosti s nutností reagovat na stále zvyšující se poptávku ze strany veřejnosti po celoživotním vzdělávání, mimoškolních aktivitách a kurzech, je stále vizí školy. Snad i proto dbáme na základní ideu a vizi naší školy – udržovat vzdělávací instituci, která má za úkol vytvořit základy pro celoživotní vzdělávání, vychovávat učícího se jedince a podněcovat jeho snahu využít každé příležitosti ke vzdělávání.

Naše škola, stejně jako téměř všechny soukromé instituce, stále hledá různé možnosti existence v konkurenčním prostředí. Možnost srovnávat obsah výuky, její kvalitu, ale i vybavenost s podobnými partnerskými školami, v rámci projektů Evropské unie v tuzemsku i v zahraničí, se stává neoddělitelnou skutečností denního života školy.
Důkazem je stále bohatá grantová činnost, která se již po předchozích zkušenostech z oblasti ESF stále snaží získávat možnosti podporovat své projekty ze strany místních i mezinárodních fondů.
Hrušková Renata / 01.09.2023 20:53
Web využívá pouze nezbytné cookies
Rozumím