renata.hruskova@appptrebic.cz / + 420 777 732 772
Projekty
Kam dále?

Inovace ve výuce a v praxi

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_22_003
Název výzvy: Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu CZ: Inovace ve výuce i praxi
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001805

Anotace projektu: 
Projekt je zaměřen na jedno na následující témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči a veřejností.
Hrušková Renata / 07.09.2023 10:55

Kdo je připraven, není překvapen X.

Projekt rozšiřuje aktivity nad rámec Minimálního preventivního programu, který se v letošním školním roce zaměřuje na:

  • Trestní odpovědnost mládeže a alternativní řešení trestních věcí
  • Diagnostika třídních kolektivů
  • Přestupky a trestné činy páchané dětmi a mládeží ve městě Třebíči a jeho okolí
Součástí je také Školní poradenské centrum a pobytový seminář.
Hrušková Renata / 07.09.2023 13:11

Komunitní setkávání

Projekt Komunitní setkávání II. navazuje na naše předchozí aktivity a dále je rozvíjí, reaguje na potřeby různorodých subjektů ve čtvrti Horka-Domky. Vytváříme jím dobré sousedské vztahy, rozvíjíme znalosti o životě různorodých skupin.
První aktivitou budou dvě společná setkání a jejich společným tématem je historie a současnost našeho města, budeme navazovat na loňské aktivity, kde tématem byla Bazilika a památky UNESCO, povídat si a vzdělávat se, soutěžit, tvořit a malovat.
Druhou aktivitou bude osvědčené předvánoční setkání s připraveným bohatým programem všech zapojených subjektů.
Hrušková Renata / 07.09.2023 13:27
Web využívá pouze nezbytné cookies
Rozumím