renata.hruskova@appptrebic.cz / + 420 777 732 772
Pedagogika pro asistenty ve školství
Kam dále?

Charakteristika oboru

Absolvent oboru Pedagogika pro asistenty ve školství se uplatní jako asistent pedagoga (učitele nebo vychovatele) v předškolních zařízeních, ve všech typech škol a ve školských zařízeních, kde se vzdělávají děti, žáci a studenti se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Je připraven vykonávat pod přímým metodickým vedením pedagoga pomocné práce zaměřené na podporu dětí  při adaptaci na školní prostředí a začleňování se do společnosti a pomáhat pedagogickým pracovníkům školy při výchovně vzdělávací činnosti, komunikaci s dětmi, jejich rodiči a komunitou.

Dosažený stupeň vzdělání:
střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

Forma studia:
2letá dálková
pro zájemce s ukončeným základním vzděláním 

Školné:

17.500 Kč/ročně

Výuka:
1x týdně úterý od 14:15-18:15 hodin

Nadstandardní aktivity:
AUTOŠKOLA se slevou 800 Kč pro žáky školy
rukodělné a výtvarné semináře akreditované MŠMT a MPSV
europass v českém a anglickém jazyce

Učební plán - dálkové studium, 2leté, vysvědčení o závěrečné zkoušce

Vyučovací
předmět
Celkem
hodin
1.
ročník
2.
ročník
Český jazyk a literatura
60
30
30
Základy společenských věd
10
0
10
Právní minimum
20
0
20
Matematika
30
20
10
Základy biologie a ekologie
20
20
0
Péče o zdraví
10
10
0
Tělesná a pohybová výchova
20
20
0
Výpočetní technika
40
20
20
Pedagogika a didaktika
40
20
20
Speciální a sociální pedagogika
40
20
20
Pedagogika volného času
20
0
20
Psychologie
40
20
20
Činnost asistenta
70
30
40
Volnočasové aktivity
10
0
10
Učební praxe
10
10
0
Hrušková Renata / 01.09.2023 22:16
Web využívá pouze nezbytné cookies
Rozumím